Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle zorg,vragen wij U onderstaande richtlijnen te volgen:

1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

2.Voor pre-operatieve onderzoeken en kleine ingrepen ook een dubbele afspraak maken,want 15 min is snel voorbij.

GELIEVE,indien mogelijk,GEEN DUBBELE AFSPRAKEN te boeken op MAANDAG,gezien dat meestal een overladen dag is.

Mijn dank om hiermee rekening te willen houden.

3. Behandeling van wratten kan wel op 1 consultatie van 15min.

4. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier

5. Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nuttig is.

6. Probeer steeds op tijd te komen. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan zo snel mogelijk TELEFONISCH te verwittigen. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 02/2703618.
Gelieve indien mogelijk voor 10.00 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die door gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.


WACHTDIENST

De wachtarts kan U bereiken via het nummer 1733.
De wachtdienst is bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen en op weekdagen vanaf 19u.


VRIJE NAMIDDAG DONDERDAG

vervanging donderdagnamiddag voor dringende problemen:dr.De Brabander 02/2696914