Er wordt dagelijks een vakje voorzien om 12u om elektronisch te boeken.

Indien een ander afspraakuur wenselijk is, gelieve de afspraak dan telefonisch te maken.